Dissosiyatif Bozukluk Nedir?

Dissosiyatif bozukluk, genellikle travmatik bir olaya bağlı olarak kişinin normal bilinç ve hafıza fonksiyonlarının bozulduğu bir psikiyatrik durumdur. Dissosiyasyon, kişinin genellikle bütün ve entegre bir şekilde işleyen zihinsel süreçlerinin bir şekilde ayrılması veya bölünmesi anlamına gelir. Dissosiyatif bozukluklar, bu bölünmeyi ifade eden bir grup bozukluğu içerir.

Bu bozukluklar arasında şu alt türler yer almaktadır:

 1. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Multiple Kişilik Bozukluğu): Bu durumda, kişi birden fazla kişilik veya benlik durumu geliştirir. Bu farklı kişilik durumları, genellikle kişinin yaşadığı travmatik olaylarla ilişkilidir.
 2. Dissosiyatif Fuğa: Kişi, kendi kimliğini ve önemli kişisel bilgilerini unutur ve yeni bir kimlikle bir süreliğine başka bir yere gider.
 3. Dissosiyatif Amnezi: Kişi, genellikle travmatik bir olayla ilişkilendirilen bir süre boyunca hafıza kaybı yaşar. Bu kayıp, kişinin kendi kimliği veya yaşadığı olaylarla ilgili olabilir.
 4. Depersonalizasyon/Derealizasyon Bozukluğu: Depersonalizasyon, kişinin kendisinden ayrılmış veya gerçek dışı bir şekilde hissetmesi anlamına gelir. Derealizasyon ise çevresini veya dünyayı gerçek dışı veya yabancı hissetme durumunu ifade eder.

Genellikle yoğun stres veya travmatik bir deneyimle ilişkilidir. Tedavi genellikle psikoterapi (özellikle bilişsel davranış terapisi ve destekleyici terapi) içerir. Ayrıca, terapist ve hasta arasındaki güven ilişkisinin kurulması, travmatik olayların işlenmesi ve kişinin sağlıklı bir bütünlüğe kavuşması sürecinde önemlidir. İlaç tedavisi bazen belirtileri yönetmede yardımcı olabilir, ancak ana tedavi genellikle terapidir.

Dissosiyatif Bozukluğun Türleri

Dissosiyatif bozuklukların farklı türleri vardır ve her biri belirli semptomlarla karakterizedir.

 1. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) veya Multiple Kişilik Bozukluğu (MKB): En bilinen türlerinden biridir. Kişi birden fazla benlik durumu veya kişilik geliştirir. Bu farklı kişilik durumları, genellikle kişinin geçmişindeki travmatik olaylarla ilişkilidir. Her bir kişilik durumu, benzersiz bir kimlik, davranış tarzı ve hatta bellek sahibi olabilir.
 2. Dissosiyatif Fuğa: Bu durumda, kişi ani bir hafıza kaybı yaşar ve bilincini kaybeder. Bu sırada kişi, normal yaşamından ayrılır ve yeni bir yerde farklı bir kimlikle ortaya çıkabilir. Dissosiyatif fuğa durumu genellikle stresli bir olayın ardından ortaya çıkar.
 3. Dissosiyatif Amnezi: Kişi, genellikle travmatik bir olayla ilişkilendirilen belirli bir süre boyunca hafıza kaybı yaşar. Bu süre içinde kişi, kimliği veya yaşadığı olaylarla ilgili bilgileri hatırlayamaz. Bu tür amnezi genellikle bilinçdışı bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar.
 4. Depersonalizasyon/Derealizasyon Bozukluğu: Bu bozukluk iki ana bileşenden oluşur:
 • Depersonalizasyon: Kişi kendisinden ayrılmış, gerçek dışı veya yabancı bir şekilde hisseder. Kendi bedenini veya düşüncelerini tanıyamama durumu söz konusudur.
 • Derealizasyon: Kişi çevresini veya dünyayı gerçek dışı, bulanık veya yabancı bir şekilde algılar. Olaylar ve nesneler gerçek olmadığı gibi hissedebilir.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Dissosiyatif bozukluğun ortaya çıkmasında rol oynayan bir dizi neden ve risk faktörü vardır. Genetik, travmatik deneyimler ve stres bu faktörler arasında yer alabilir.

1. Genetik Yatkınlık

Genetik faktörler, riski etkileyebilir. Aile geçmişinde benzer durumlar yaşanmışsa, bireyin bu bozukluğa yatkın olma olasılığı artabilir.

2. Travmatik Deneyimler

Travmatik olaylar, bu durumun ortaya çıkmasında kilit bir rol oynayabilir. Ciddi travmatik deneyimlere maruz kalmak, kişinin zihinsel sağlığını etkileyebilir.

3. Stres ve Baskı

Yoğun stres ve baskı altında olmak, dissosiyatif bozuklukların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Zorlayıcı yaşam koşulları, bireyin bu tür bir zihinsel durumla başa çıkmasını zorlaştırabilir.

4. Kimlikle İlgili Sorunlar

Bazı durumlarda, bireyin kimlikle ilgili sorunları dissosiyatif bozuklukları tetikleyebilir. Kimlik bütünlüğünün zedelenmesi, bu tür bir bozukluğun gelişimine yol açabilir.

5. Çocuklukta İhmal veya İstismar

Çocukluk döneminde yaşanan ciddi ihmal veya istismar, bireyin duygusal sağlığını derinden etkileyebilir ve dissosiyatif bozukluklara zemin hazırlayabilir.

6. Zihinsel Sağlık Öyküsü

Daha önceki zihinsel sağlık sorunları, özellikle depresyon veya anksiyete gibi durumlar, dissosiyatif bozukluk riskini artırabilir.

Belirtiler ve Tanı

belirtileri, bireyden bireye değişebilir ve belirli bir dissosiyatif bozukluk türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak dissosiyatif bozukluk belirtileri şunları içerebilir:

 1. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) veya Multiple Kişilik Bozukluğu (MKB):
 • Farklı benlik durumları veya kişilikler arasında ani geçişler.
 • Kendine özgü isim, yaş, cinsiyet ve davranışlarla karakterize edilen farklı kişilik durumları.
 1. Dissosiyatif Fuğa:
 • Ani ve beklenmedik bir şekilde normal yaşamdan ayrılma.
 • Bilinç kaybı ve yeni bir kimlikle başka bir yerde ortaya çıkma.
 • Daha sonra yaşanan olaylar hakkında hafıza kaybı.
 1. Dissosiyatif Amnezi:
 • Belli bir süre boyunca olayları veya kişisel bilgileri hatırlayamama.
 • Hafıza kaybının genellikle travmatik bir olayla ilişkilendirilmesi.
 1. Depersonalizasyon/Derealizasyon Bozukluğu:
 • Depersonalizasyon:Kendini gerçek dışı, yabancı veya bir gözlemci gibi hissetme.
 • Kendi bedenini veya düşüncelerini tanıyamama.
 • Derealizasyon:Çevresini veya dünyayı gerçek dışı, bulanık veya yabancı bir şekilde algılama.
 • Olayların veya nesnelerin gerçek olmadığı gibi hissetme.

Tedavi Yöntemleri

Dissosiyatif bozukluklar, kişinin gerçeklikten kopması, bellek kaybı, farklı kişiliklerin ortaya çıkması gibi belirtilerle kendini gösteren bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu bozuklukların etkili bir şekilde yönetilmesi için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur.

Birincil tedavi yöntemi, psikoterapidir. Psikoterapi, bireyin zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirmek için kullanılan bir terapi türüdür. Dissosiyatif bozukluklar için en yaygın kullanılan psikoterapi türü, bilişsel davranışçı terapidir. Bu terapi, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeyi hedefler. Ayrıca, bireyin travmatik olaylarla başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

İlaç tedavisi de dissosiyatif bozuklukların yönetiminde kullanılan bir diğer seçenektir. Antidepresanlar, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi ilaçlar, belirtileri hafifletmek ve bireyin günlük yaşamını kolaylaştırmak için kullanılabilir. Ancak, ilaç tedavisi her bireye uygun olmayabilir ve doktorun önerisiyle kullanılmalıdır.

Dissosiyatif bozuklukların tedavisinde ayrıca sanat terapisi, dans terapisi ve yoga gibi alternatif tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Bu terapiler, bireyin duygusal ifadesini artırmak, stresi azaltmak ve zihinsel sağlığını iyileştirmek için kullanılır.

Dissosiyatif Bozukluk ile Başa Çıkma Stratejileri

Dissosiyatif bozuklukla başa çıkma sürecinde bireyler için faydalı olabilecek stratejilere odaklanacağız. Bu stratejiler, günlük yaşamda daha sağlıklı bir denge kurmada yardımcı olabilir.

Sık Sorulan Sorular (FAQs)

Dissosiyatif Bozuklukla Yaşamak Zor mu?

Dissosiyatif bozuklukla yaşamak zorlu bir süreç olabilir. Ancak, doğru destek ve tedavi ile bireyler yaşam kalitelerini artırabilirler.

Dissosiyatif Bozukluk Kalıcı mıdır?

Dissosiyatif bozukluğun seyri kişiden kişiye değişebilir. Bazıları için kalıcı bir durum olabilir, ancak etkili tedavi ile belirtiler yönetilebilir.

Dissosiyatif Bozukluk Tedavi Edilebilir mi?

Evet, dissosiyatif bozukluk tedavi edilebilir. Uygun terapi ve destekle bireylerde olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Dissosiyatif Bozuklukla Yaşayan Kişilere Nasıl Yardım Edilir?

Dissosiyatif bozuklukla yaşayan kişilere destek olmak için anlayış, sabır ve empati önemlidir. Profesyonel yardım da etkili olabilir.

Dissosiyatif Bozukluk Neden Ortaya Çıkar?

Dissosiyatif bozukluğun neden ortaya çıktığına dair kesin bir sebep belirlenmemiştir. Genetik, çevresel faktörler ve travmatik deneyimler etkili olabilir.

Dissosiyatif Bozuklukla İlgili Yanlış Anlamalar Nelerdir?

Dissosiyatif bozukluklarla ilgili yaygın yanlış anlamalar arasında, bireyin kontrolsüz olduğu ve dramatize ettiği yanlış inanışları yer alabilir.

Sonuç

Bu kapsamlı makalede dissosiyatif bozukluk konusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve destek almak için uzmanlara başvurmanın önemli olduğunu unutmayın.