483

Bipolar Bozukluk Testi

Bipolar Bozukluk Testi Nedir?

Bipolar bozukluk testi, duygudurum değişikliklerini değerlendirmek ve tanılamak için kullanılan bir araçtır. Bu test, kişinin manik ataklar ve depresif epizodlar arasında nasıl değişiklik gösterdiğini anlamamıza yardımcı olur.

Testin Önemi

Bipolar bozukluk testi, doğru bir teşhisin ilk adımıdır. Bu test, bireyin duygudurum dalgalanmalarını anlamak ve uygun tedaviyi başlatmak için önemlidir.

Kimler İçin Uygundur?

Herkes, duygudurum değişiklikleri veya bipolar bozukluk belirtileri gösteren kişiler bu testi düşünmelidir. Özellikle ailede bu tür durumlar varsa, testin önemi daha da artar.

tail spin

1 / 12

Kimi zaman çok ağlamaklı olabiliyorum ve ağlıyorum, kimi başka zaman çok gülüyor ve şakalar yapıyorum.

2 / 12

Kimi zaman çok büyük bir iyimserlik içinde olabiliyorum, kimi başka zaman büyük bir kötümserliğe kapılabiliyorum.

3 / 12

Kimi zaman insanlarla bir arada olmayı çok istiyorum, kimi başka zaman yalnızca düşüncelerimle baş başa kalmak istiyorum.

4 / 12

Kimi zaman zihinsel olarak donuk, kimi başka zaman çok yaratıcı olabiliyorum.

5 / 12

Kimi zaman, cinsellikle, her zamankinden çok daha ilgili olabiliyorum.

6 / 12

Yaptığım işin niteliği ve niceliğinde büyük değişkenlikler olabiliyor.

7 / 12

Çok daha fazla etkinlik içinde olduğum ya da her zamankinden daha çok şey yaptığım zamanlar olabiliyor.

8 / 12

Kimi zaman çok daha konuşkan olabiliyorum ya da her zamankinden çok daha hızlı konuşabiliyorum.

9 / 12

Özgüvenim, kendimden aşırı kuşku duymakla, kendime aşırı güvenmek arasında gidip geliyor.

10 / 12

Aynı zamanda, duygusal açıdan çok kabarmış ya da çok çökmüş olabildiğim zamanlar olabiliyor.

11 / 12

Ortada bir neden yokken, çok öfkeli ya da düşmanca tutumlar içinde olabiliyorum.

12 / 12

Çok taşkın olabildiğim ya da çok daha kolay kızabildiğim duygusal durumlarım olabiliyor.

Leave A Comment